Ενημέρωση: 24/05/2018

Στο A.G.C. StudentLife Ltd (αναφερόμενη ως «StudentLife», «εμείς», «μας») παίρνουμε σοβαρά και ενδιαφερόμαστε για την σωστή φύλαξη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, πελατών και συνεργατών μας. Για αυτό δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα σας και να χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο.

Από τις 25 Μαΐου 2018 μπαίνει σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και εμείς έχουμε λάβει τα απαραίτητα βήματα για την συμμόρφωση μας με τον εν λόγο ευρωπαϊκό κανονισμό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Έχουμε δημιουργήσει αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (αναφερόμενη και ως «Privacy Policy» ή «δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων») για να σας ενημερώσουμε:

 • ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε
 • σχετικά με τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον τοπικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ»)
 • κάτω από ποιες συνθήκες δύναται να διαβιβάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτα πρόσωπα

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα («φυσικά πρόσωπα»):

 • Χρήστες του ιστότοπου μας
 • Interns
 • Subscribers στα newsletter μας
 • Υφιστάμενους, Μελλοντικούς και Υποψήφιους Πελάτες
 • Υποψήφιους Εργοδοτούμενους
 • Συνεργάτες

Σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα σας αναφέρονται μερικές φορές ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «προσωπικά δεδομένα» ή «προσωπικές πληροφορίες». Μπορεί επίσης μερικές φορές να γίνει αναφορά συλλογικά στον χειρισμό, στη συλλογή, στην προστασία και στην αποθήκευση/φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή σε οποιαδήποτε ανάλογη ενέργεια ως «επεξεργασία» αυτών των προσωπικών δεδομένων.

Για τους σκοπούς αυτής της δήλωσης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν εσάς, με τις οποίες εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας και οι οποίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνσή σας ή τον αριθμό ταυτότητάς σας.

 

1. Ποιοι είμαστε

Το StudentLife είναι εγγεγραμμένη εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο ως Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE307566, με έδρα και κεντρικά γραφεία στη διεύθυνση Αμμοχώστου 47 Διαμέρισμα 301, 2202 Γέρι – Λευκωσία.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή επιθυμείτε να σας δώσουμε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο για την Διαχείριση και συμμόρφωση Δεδομένων του StudentLife, στη διεύθυνση Αμμοχώστου 47 Διαμέρισμα 301, 2202 Γέρι – Λευκωσία, email: [email protected].

 

2. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 • Χρήστες του ιστότοπου μας
 • Interns
 • Subscribers στα newsletter μας
 • Υφιστάμενους, Μελλοντικούς και Υποψήφιους Πελάτες
 • Φοιτητές StudentLife Academy
 • Υποψήφιους Εργοδοτούμενους
 • Συνεργάτες

Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε:

Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Email, Πανεπιστήμιο, Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός Ταυτότητας, Διεύθυνση, Βιογραφικό σημείωμα, Φωτογραφίες, Βίντεο, Αποτελέσματα εξετάσεων StudentLife Academy, Θέση εργασίας, Λογαριασμούς Κοινωνικών Δικτύων, Κατάσταση Παραγγελίας ή Πρόοδος εργασιών σε υπηρεσία, Από που έγινε η καταχώριση των στοιχείων, Ημερομηνίες εισαγωγής και επεξεργασίας, Όνομα Εταιρείας.

Η συλλογή των δεδομένων είναι πάντα ανάλογη με τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Πληροφορίες συλλέγουμε αυτοπροσώπως, μέσα από εκπροσώπους μας, από φόρμες υποβολής στοιχείων στην ιστοσελίδα μας ή σε λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης.

 

3. Κατά πόσο έχετε υποχρέωση να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε μια επιχειρηματική σχέση μαζί σας, πρέπει να μας παράσχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία είναι απαραίτητα για την απαιτούμενη έναρξη και εκτέλεση μιας σχέσης συνεργασίας και/ή επιχειρηματικής σχέσης και την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

 

4. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποια νομική βάση

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και, ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον τοπικό νόμο προστασίας δεδομένων για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

 • Για την εκτέλεση σύμβασης
  Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.
  Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τις απαιτήσεις για κάθε προϊόν ή υπηρεσία και οι συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους σχετικούς σκοπούς.
 • Για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
  Παράδειγμα αποτελεί η έκδοση τιμολογίων
 • Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων
  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους.
  Έννομο συμφέρον υπάρχει όταν έχουμε έναν επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας. Αλλά, ακόμα και τότε, δεν θα πρέπει να αντιτίθεται αθέμιτα σε αυτό που είναι ορθό και καλύτερο για σας.
 • Επειδή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας
  Εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία (εκτός από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω), η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θίγεται.

 

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, ενδέχεται να είναι:

 • Διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών
 • Προμηθευτές
 • Και πελάτες μας για τους οποίους συλλέγουμε εκ μέρους τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση θα σας έχουμε ξεκάθαρα ενημερώσει ποιος είναι ο αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων, πως να επικοινωνήσετε μαζί του, τον σκοπό για τον οποίο συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα νοουμένου ότι έχουμε την συγκατάθεση σας να το πράξουμε.

 

6. Σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Γενικά, κατά τη δημιουργία και τη διεξαγωγή μιας επιχειρηματικής σχέσης δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 

7. Πώς αντιμετωπίζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για δραστηριότητες μάρκετινγκ και κατά πόσο χρησιμοποιείται η κατάρτιση προφίλ για τέτοιες δραστηριότητες

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό ή εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις, θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς Μάρκετινγκ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, επικοινωνώντας ανά πάσα στιγμή με το email [email protected] .

 

8. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική σχέση μαζί σας, παραμένετε χρήστης των υπηρεσιών μας ή για σκοπούς πιστοποίησης συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή internship του StudentLife.

Αφότου ολοκληρωθεί η επιχειρηματική μας σχέση μαζί σας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για έως και δύο (2) χρόνια.

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από 2 χρόνια, σε περιπτώσεις που έχετε συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή internship του StudentLife ως επίσης αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους.

 

9. Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς:

 • Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να αποστείλετε email στο [email protected]
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών (γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»). Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας (γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης») όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη κατάρτιση προφίλ, στον βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση (direct marketing).

Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing), τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.

 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις, εάν:
  • δεν είναι ακριβή,
  • έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε,
  • δεν χρειάζονται πλέον, αλλά θέλετε να τα διατηρήσουμε για χρήση τους σε πιθανές νομικές αξιώσεις,
  • μας έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά περιμένετε να σας επιβεβαιώσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιούμε.
 • Να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε (γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων).
 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο για την Διαχείριση και συμμόρφωση Δεδομένων του StudentLife στο email [email protected].

Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε όλα τα αιτήματά σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας στον σύνδεσμο https://studentlife.com.cy/contact-us. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στη σχετική ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών (http://www.dataprotection.gov.cy).

 

10. Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Θα σας ειδοποιούμε δεόντως όταν κάνουμε αλλαγές στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα τροποποιούμε την ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας συνιστούμε, ωστόσο, να επανεξετάζετε αυτή τη δήλωση περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

 

11. Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μικρά αρχεία, γνωστά ως «cookies» προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies ανατρέξτε στην πολιτική μας αναφορικά με τα cookies.